כל הפוסטים בקביעת קופת צדקה

"מצות הצדקה" – תשובות וביאורים מאת הרבי מליובאוויטש

"מצות הצדקה" – תשובות וביאורים מאת הרבי מליובאוויטש

פלא הדורות בענין הצדקה, הן בתורת הצדקה והן במעשה הצדקה הוא כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו. בענין זה אנו מוצאים בתורתו

קרא עוד ←