כל הפוסטים בנפלאותיך וישעותיך

הנרות הללו אנו מדליקין – מאת הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

הנרות הללו אנו מדליקין – מאת הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

ניסים ונפלאות וישועות בנוסח ״הנרות הללו״ נאמרו ג'  לשונות: "הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות״, אולם

קרא עוד ←