כל הפוסטים בנס פלאי מאדמו"ר הזקן

בל תלון בבית שפתחו בצד מזרח!

בל תלון בבית שפתחו בצד מזרח!

  נוהג היה רבנו הזקן לשלוח את גדולי תלמידיו לערים ועיירות שונות, להורות לעם את דרכי החסידות ולעוררם לעבודת ה'

קרא עוד ←