כל הפוסטים במלובש בגוף

דברי הרבי על הסתלקות חותנו הריי"צ

דברי הרבי על הסתלקות חותנו הריי"צ

גם לאחרי ההסתלקות, שנתעלה בעילוי גדול ביותר, נוגע לו לפעול ביאת משיח בעולם למטה כמו קודם ההסתלקות. ואדרבה, לאחרי ההסתלקות נוגע

קרא עוד ←