כל הפוסטים בלא תעשה לך.. כל תמונה

"לא תעשה לך… וכל תמונה"?..

"לא תעשה לך… וכל תמונה"?..

שמעתי סתם מקשן, ששאל על מנהג חסידים ואנשי מעשה, שמצויה אצלם תמונת רבם הצדיק, כמו שנאמר "והיו עיניך רואות את

קרא עוד ←