כל הפוסטים בחסידות

תיק במה – ארגז כלים למוסר שיעורים

תיק במה – ארגז כלים למוסר שיעורים

  תיק במה – ארגז כלים למוסר שיעורים ⇐ ♦ הקדמה "אאמו"ר [אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע] אמר: ברור לי, כשיהודי חסידי

קרא עוד ←
הצורך בלימוד החסידות 

הצורך בלימוד החסידות 

המושג ״לימוד חסידות״ מבטא את חידושה של חסידות חב״ד, הן ביחס לאלה שהתנגדו בכלל לחסידות שהתגלתה ע״י הבעש״ט הק' והן

קרא עוד ←