כל הפוסטים בבנין הבית השלישי בחודש חשון

סגולתו הנפלאה של חדש מר – חשון…

סגולתו הנפלאה של חדש מר – חשון…

איתא במדרש: (מובא ב״ילקוט שמעוני" למלכים (רמז קפד.) הבית הראשון שבנה שלמה נשלם בחדש מר ־ חשון וע"פ רוח הקודש

קרא עוד ←