כל הפוסטים באין קוראין אבות אלא לשלושה

אבות האומה ־ תכונותיהם ועניינם

אבות האומה ־ תכונותיהם ועניינם

אין קורין אבות אלא לשלושה״ (ברכות ט״ז ע׳׳ב) – והם אברהם יצחק ויעקב – אבות האומה. ויש בזה כמה עניינים

קרא עוד ←