כל הפוסטים באין עוד מלבדו

מצות האמונה בה'

מצות האמונה בה'

שיטת הטוענים שאין למנות מצוות האמונה בתרי"ג המצוות תרי׳׳ג המצוות הינן מצוות אשר מהוות "אבות ויסודות״ לכל רבבות פרטי הדינים

קרא עוד ←
התוועדות – היתכן? – ביטול תורה שכזה!

התוועדות – היתכן? – ביטול תורה שכזה!

עם התקרב ימי חג הגאולה י״ב-י״ג תמוז אותם נוהגים לחגוג ב״התוועדות – חסידית״ בשבת אחים גם יחד, אז נדברו יראי

קרא עוד ←
"מבצעים" – הזאת חב"ד?

"מבצעים" – הזאת חב"ד?

  כל אימת שחוגגים את חג – גאולת החסידות מיד מתנגדיה, בי"ט בכסלו – תמהים רבים מ"בני – התורה" על

קרא עוד ←
מה קרה בי"ט כסלו?        

מה קרה בי"ט כסלו?        

  "גוט יום טוב! לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו!" – כך מברכים ומאחלים זה לזה חסידים בקשר

קרא עוד ←
עלון חדש לבני תורה…

עלון חדש לבני תורה…

וכי לא די לנו בכל העיתונים והעלונים למיניהם, ומתוכם גם דתיים, חרדיים וחסידיים, מכל הסוגים והמינים, שיצאו ויוצאים לאור עד

קרא עוד ←