כל הפוסטים בחגים חסידיים

מה קרה בי"ט כסלו?        

מה קרה בי"ט כסלו?        

  "גוט יום טוב! לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו!" – כך מברכים ומאחלים זה לזה חסידים בקשר

קרא עוד ←
בן תורה – האם אתה מוכן לבניין הבית?

בן תורה – האם אתה מוכן לבניין הבית?

  "י"ט כסלו הוא החג שלנו" אמר איש האלוקים הרב המגיד ממעזריטש זיע״א – לתלמידו האהוב אדמו״ר הזקן בעל התניא

קרא עוד ←