פניני גאולה

קרדיט לא צומצם
{דגם בית המקדש וחומותיו במוזיאון ישראל – מאת Sarah Murray from South Bend, IN, USA – 17311, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35027327}

הספר המהודר ״פניני גאולה״ – הכולל פנינים מתורת הרבי מליובאוויטש בנושא הגאולה האמיתית והשלמה, יצא־לאור בשנת ה'תשנ״ג והתקבל בהתלהבות רבה.

התלמיד־חכם כמו גם הקורא הישראלי בן־דורנו, ימצאו ענין בדברי התורה המאלפים שבספר, המוגש בעריכה מעולה, בסדר מופתי, ובעיצוב מרהיב. הספר "פניני גאולה" בא לענות על הביקוש הגדול להבין את הנושא המרתק הזה, אשר הרבי העלה אותו על סדר היום בבשורתו – נבואותו ״הגיע זמן גאולתכם״. דברי תורת הגאולה העמוקים והמופלאים של הרבי, יוצאים כאן לאור בצורה מסודרת, ובשפה עממית, קלה ומתומצתת.

הספר מורכב משני חלקים. בראשון שבעה פרקים, הכוללים פניני רעיונות על הגאולה – לפי סדרם: החל מ״גלות״, ״משמעות הגלות״, וכן הלאה; וכלה ב״המלך המשיח״, ״בית־המקדש השלישי״ ו״תחיית המתים״. בחלק השני מובאים ״פניני גאולה״ נוספים, המסודרים על־פי פרשיות התורה, תחת הכותרת: ״הגאולה בפרשיות התורה״. כאן ייהנה הקורא מביאורים מקוריים ומאלפים אודות הגאולה; ביאורים החושפים בפסוקי הפרשה, משמעות חדשה ומרתקת. לכל פרשה, לוקטו מספר ביאורים המוגשים בצורה מלבבת. דבר שמאפשר לחיות את הזמן של "ימות המשיח" עם הזמן של ״פרשת השבוע״…

לשני חלקים אלו הוקדם מבוא שנכתב על־ידי הרב עוזיהו הכהן קפלון שגם ערך את הספר. המלקט והמסדר הרב שניאור־זלמן הרצל, שציין מקור בתורת הרבי לכל ביאור, כדי שהמעוניין ללמוד את הדברים במקורם יוכל לעשות זאת. הרב יונדב הכהן קפלון תרם רבות לשיפור הלשון והסגנון. כן השתתפו בייעוץ ועזרה הרב ישראל אלפנביין והרב משה־צבי היילפרין. כללו של דבר: עבודת צוות יעילה, הניבה פירות לתפארת, והמו״ל הרה״ת ר' יהודה־ליב דונין והרה״ת ר׳ מנחם־מענדל הנדל, הוציאו מתחת ידיהם, ספר נפלא בן – 240 עמודים, בפורמט אלבומי, המגיש לכל אחד את פניניו של הרבי, המאירים ומשמחי־לב.

אוסף זה הינו, כמובן, אך מעט מתוך האוצר העשיר של התבטאויות הרבי בנושא הגאולה. עם זאת, יש דברים המובאים בספר זה, משום תמונה ברורה ומייצגת, בהבנת מבטו העמוק והמיוחד של הרבי בכל הקשור לגאולה. (פנימיות 45)