תינוקות של בית רבן

צומצם נחלת הכלל
{לימוד תורה – ויקיפדיה}

”הפך בה והפך בה דכולא בה". כמו שברור לכל מי שמצוי אצל תורתו של רבנו נשיאנו, שהגאונות שבה מקיפה את כל חלקי התורה – הלכה ואגדה, נגלה ונסתר, חקירה וקבלה, פשט, רמז, דרוש וסוד – כך הוא גם בעבודתו בהרבצת התורה וחיזוק הדת, שאין תחום שלא עסק בו ולא טבע בו את חותמו.

אין ספק בדבר, שתחום ה״חינוך״, מקומו הוא בראשית הרשימה הארוכה של פעולותיו הקדושות בעבודת הכלל. החשיבות של תחום החינוך בעיני הרבי ניכרת בכך, שהוא לא הסתפק בייסוד מוסדות חינוך, הדפסת ספרי חינוך וניהול פעולות רבות בנושא החינוך – אלא הוא התמסר באופן אישי, בזמנים מיוחדים, לשאת שיחות קודש בעצמו – לילדי ישראל. כמו מרדכי בדורו, ומורנו הבעש׳׳ט בדורו, כך גם הרבי נשיא דורנו אסף את ילדי ישראל ולמד אתם תורה, התפלל איתם אל הקב״ה וחיזק אותם לשמירת דרך ה', הזמן הקבוע לכך, במשך כל השנים היה ביום ל”ג בעומר (כשחל ביום ראשון בשבוע), בעת ה׳יתהלוכות״.

בסוף חודש ניסן היתשל"ו הכריז הרבי על שנת ה"חינוך", ופתח בעבודה מוגברת ורחבה ביותר לחיזוק החינוך הכשר, ומה שהוא עושה אומר לישראל לעשות: הרבי עצמו התמסר לחינוך הילדים, זאת באמצעות כינוסי הילדים שהחל לקיים עבור ילדי ישראל, בעיקר בימי החנוכה, ובסוף ימי הקיץ. בחודש תשרי תשמ״א כשייסד הרבי את ארגון "צבאות־השם", עבור ילדי ישראל, הגביר את "כינוסי צבאות־־השם״ בבית מדרשו, בתאריכים הפזורים לאורך כל השנה, ונשא שיחות קודש בפניהם. הרבי התבטא – שדבריו בכינוסים אלו מיועדים גם למבוגרים, אלא שהם נאמרים בצורה שאפילו ילדים יוכלו להבינם. בהזדמנויות שונות, הסביר הרבי לאחר־מכן, את העומק הגנוז באותם הדברים שנאמרו לילדים.

בספר שלפנינו מופיעים שיחות קודש למועדים וזמני השנה – מהחדשים אלול ־ אדר. זהו חלק א' מהספר, והוא מחזיק 283 עמודים, כולל מפתח ענינים מפורט. אוצר בלום להורה, למחנך, ולילד יניק וחכים. הספר יצא־לאור בתמוז היתשנ״ו ע׳׳י ארגון ”צבאות־השם" בניו־יורק בניהולו של הרב ירחמיאל בנימינסון. במקורו נכתב הספר באידיש, הספר נערך והוגש לדפוס ע״י הרה׳׳ג ר׳ יעקב יהודה־ליב אלטיין שליט״א, שזכה לעסוק בעריכת ה"לקוטי שיחות". ריכז את החומר, הרב אהרן־לייב שיי רסקין, שהוסיף מראי־מקומות וערך את המפתח המפורט. תרגום הספר ללה׳׳ק נעשה בידי הרב דוד־משה שי' אולידורט. (פנימיות 44- סקירת ספרי הרבי מליובאוויטש)