הקמפיין

בשעה טובה הקמפיין הצליח!!

ארגון מרכז את"ה בארץ הקודש מודים מכל הלב 
למאות השותפים היקרים המסייעים בכל מאודם 
להפצת המעיינות בכל רחבי הארץ!

בהגרלה הגדולה שנערכה בר"ח כסלו – זכו:
בתהילים של הרבי – הרב יגאל קרן.
במטבע משובץ בשרשרת – משפחת צלאח.
בדולר מהתוועדות י"ב תמוז – הרב משה שרמן.
בטבעת יהלום – משפחת אלישביץ.
במזוזה גדולה בכתב אדמוה"ז – הרב שניאור שהינו.

בעז"ה שנזכה בקרוב ממש להתממשות ההבטחה "קאתי מר" 
בהתגלותו של הרבי תיכף ומיד ממש!
כל מי שעדיין מעוניין לתרום ולסייע להפצה
מוזמן בשמחה:
058-5577066 / 054-2468485
או בהעברה בנקאית:
על שם מרכז את"ה
בנק מזרחי סניף 432 (רמלה)
מס' חשבון: 338805

* למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

נצטט את ברכתו הקדושה של הרבי לכל אחד מהשותפים: 

"בברכה להפצת המעיינות חוצה שזה ישמש צינור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השם יתברך להמצטרך לו ולכל בני ביתו שיחיו"

(אגרות קודש חלק ו' עמוד קכ"ב)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד