הקמפיין

את"ה מחיה את כולם"                                                                     בזכותכם אור תורת החסידות גם בדיגיטל!

מרכז את"ה בארץ הקודש במבצע הפצה רחב היקף שינגיש את תורת החסידות בכלים דיגיטליים למאות אלפי יהודים בכל רחבי ארץ הקודש!בתרומה חד פעמית נכנסים להגרלה היסטורית:

♦ תהילים מהרבי  משנת תשל"ג
♦ מטבע מהרבי  משובץ בשרשרת
♦ דולר של הרבי  מי"ב תמוז תשמ"ג
♦ טבעת יהלום  מבית 'גינדי גולד'
♦ מזוזה גדולה כתב אדמוה"ז  30 ס"מ גובה
בתרומה של 180 שקל חד פעמי (הפצה ל-3.000 איש) – מקבלים כרטיס הגרלה ובנוסף – מגנט רבותינו נשיאינו בדיוור ישיר.
בתרומה של 180 שקל כפול 10 תשלומים (הפצה ל-30.000 איש) – 20 כרטיסי הגרלה ובנוסף – אלבום ה"פנימיות" המהודר בכריכת עור ללא הגרלה.
בתרומה של 1.800 שקל כפול 10 תשלומים (הפצה ל-300.000 איש) – 300 כרטיסי הגרלה ובנוסף – דולר של הרבי ללא הגרלה!
ההגרלה תיערך בעז"ה בר"ח כסלו.
או בטלפון:
058-5577066 / 054-2468485
או בהעברה בנקאית:
על שם מרכז את"ה
בנק מזרחי סניף 432 (רמלה)
מס' חשבון: 338805

* למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

נצטט את ברכתו הקדושה של הרבי לכל אחד מהשותפים: 

"בברכה להפצת המעיינות חוצה שזה ישמש צינור וכלי להמשכת וקבלת ברכות השם יתברך להמצטרך לו ולכל בני ביתו שיחיו"

(אגרות קודש חלק ו' עמוד קכ"ב)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד