"שערי הלכה ומנהג" ד' כרכים מאת הגאון האלוקי הוד כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש

     
קרדיט
{שערי הלכה ומנהג – היכל מנחם}

 

זכות גדולה נפלה בחלקו של מכון ״היכל מנחם״ להפצת המעיינות, בירושלים ובבני ברק, ולעומד בראשו הרה״ג הרה״ח ר׳ יוסף יצחק הבלין שליט״א, שזכה להיות כלי טהור להפצת תורתו של הרבי.

הספר ״שערי הלכה ומנהג״ רשאי להחשב כגולת הכותרת לפעולות ברוכות אלה, בכך שבו מרוכזים ומוגשים כל ההוראות למעשה של הרבי בהלכה ובמנהג.

כידוע, למרות שבדרך כלל מפנה הרבי את שואליו בהלכה לרב ומורה הוראה – הצטברו בכל זאת, בעשרות כרכי אגרותיו ושיחותיו, למעלה מאלף התייחסויות ישירות לענייני הלכה ומנהג.

בספר שלפנינו מרוכזות ההוראות האמורות בחלוקה מסודרת ונאה ביותר לפי נושאים (כ-550 נושאים(!)), בארבעה כרכים: כרכים א׳ וב׳ לפי סדר שו״ע אורח חיים, כרך ג׳ – יורה דעה, וכרך ד׳ – אבן העזר וחושן משפט, בליווי כותרות ומפתחות מפורטים ומלאים. מספר העמודים הכללי של ארבעת החלקים הוא למעלה מ – 1400.

הנושאים הנידונים בכאלף התשובות (מכתבים מלאים או קטעי מכתבים) של הרבי, הם מגוונים ביותר ומקיפים את מרבית תחומי ההלכה והמנהג, וניתן למצוא בהם אוצר בלום של מקורות ועיונים מעמיקים בבירור ההלכה, וכן ריכוז של מנהגים ומסורות – מדויקות מדור – דור, בליווי הסברים מעניינים ומקורות.

סדרה זו בת ארבעת הכרכים, מהווה נכס הלכתי תורני ממדרגה ראשונה – עבור כל שוחר הלכה ומנהג.

 

(מאת הרב טוביה בלוי – "פנימיות" 3 – כסלו נ"ד)